Grafika

Zobacz listę startową
Imię:
Nazwisko:
Email:
Płeć:
Data urodzenia: Dzień: Miesiąc: Rok:
Miejscowość:
Dystans:
Telefon:
Klub:
Email:
(*)zapoznałem/am się z regulaminem Biegu oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
(*)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora zawodów dla celów zawodów.
(*)Podane dane są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
(*)Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ultimasport.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz. U. Z 2002r Nr 101, poz.926 z póź. zm. /

some_text


Przepisz tekst z obrazka: